جنس پروتز سینه از چیست؟

جنس پروتز سینه از چیست؟

جنس پروتز سینه انتخاب جنس پروتز سینه بر اساس آناتومی بیمار و تمایل شخصی وی انجام می شود و در جلسه مشاوره قبل از عمل مزایا و معایب هر کدام به بیمار توضیح داده می شود. به طور کلی پروتزها یا به صورت ژلی بوده و یا به صورت آب نمکی می باشند مزایای پروتزهای

ادامه مطلب
,